B2B Persondatapolitik

ASTRUP Group er ejet af ASTRUP Group A/S.
Hos ASTRUP Group A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for ASTRUP Group A/S måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres der for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

ASTRUP Group A/S
Østergade 134
6900 Skjern
Tel.: +45 9737 1020
E-mail: contact@astrupgroup.com
CVR-nr.: 31061210

Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om din navigation på hjemmesiden.

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

•Når du opretter dig som B2B kunde hos ASTRUP Group A/S
•Når du tilmelder dig ASTRUP Group A/S B2B markedsføringsmails.
•Når du oprettes som B2B-bruger på ASTRUP Group A/S

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra ASTRUP Group A/S flere gange.

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

•Administration af B2B-kundekonto.
•Tilmelding til ASTRUP Group A/S B2B markedsføringsmails.
•Oprettelse og administration af B2B-brugerprofil på astrupgroup.dk
•Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af værdikoder.
•Indsamling og evaluering af forbrugeranmeldelser.
•Statistik.
•Øvrige markedsføringstiltag.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig eller din virksomhed uden, at du afgiver dit samtykke først.

Vi gør yderligere opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til oprettelse af B2B-brugerprofil på astrupgroup.dk, kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan oprette dig eller din virksomhed uden, at du afgiver dit samtykke først.

ASTRUP Group A/S fører statistik over, hvilke områder af astrupgroup.dk vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender astrupgroup.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på astrupgroup.dk. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.
 
Overførsel sker ikke til tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. Anvendelse af personoplysninger.

Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik på vores hjemmeside.

Dine Rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, herunder mod profilering/automatiske afgørelse. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på contact@astrupgroup.com eller +45 9737 1020.

Ændringer af oplysninger mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på contact@astrupgroup.com eller +45 9737 1020. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

ASTRUP Group A/S
Østergade 134
6900 Skjern